Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Ackermina Chánh xứ
2 Akermann Chánh xứ
3 Giuse Hoàng Đức An Nghỉ hưu 14/05/1968 2015 -
4 Đaminh Nguyễn Ngọc An Quản nhiệm 01/11/1995 2002 - OP
5 Vinhsơn Nguyễn Trung An Chánh xứ 11/04/2002 09/2018 -
6 Đaminh Bùi Văn Án Chánh xứ 14/01/1983 10/10/2005 -
7 Antôn Lưu Quang Án Chánh xứ
8 M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân Giúp cộng đoàn 28/06/2011 - OCist
9 Martinô Lê Ngọc Ẩn Phù trợ 24/03/1974 05/06/2019
10 Batôlômêô Nguyễn Quang Anh Nghỉ hưu 27/05/1964 2017 - X.Bích
11 Gioan Bt. Phạm Nguyễn Tuấn Anh Không xác định 01/07/2006
12 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh Tổng đại diện 30/09/2005 27/01/2021 -
13 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh Truyền giáo 30/05/2013 01/2014 -
14 Martinô Phạm Hồng Duy Anh Chuẩn bị mục vụ tại nước ngoài 30/05/2015 08/09/2020 -
15 Phêrô Vũ Hoàng Ánh Chánh xứ 26/08/1979 03/08/2017 -
16 Giuse Vũ Súy Ba Chánh xứ
17 Phêrô Vũ Đình Bá Phó Giám đốc 30/11/1998
18 Gioan Bt. Đoàn Như Bách Chánh xứ
19 Đaminh Đinh Xuân Bách Chánh xứ
20 Gioan Bt. Bạch Quản nhiệm
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1169