Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Khổng Năng Bao Phù trợ 13/06/1968 22/07/2015 -
2 Gioan Bt. Ngô Văn Bao Phù trợ 25/01/1999 18/07/2013 -
3 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Phù trợ 15/04/1975 08/12/2014 -
4 Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh Phù trợ 17/05/1955 01/05/2019 -
5 Giuse Nguyễn Thanh Châu Phù trợ 31/05/1966 20/02/2015 -
6 Giuse Nguyễn Văn Cung Phù trợ 31/05/1960 02/09/2016 -
7 Antôn Khổng Tiên Giác Phù trợ 16/06/1954 21/02/2014 -
8 Phêrô Khổng Văn Giám Phù trợ 03/10/1958 04/12/2019 -
9 Giacôbê Vũ Thế Hanh Phù trợ 30/06/2007 02/06/2014 -
10 Gioan Bt. Đinh Đức Hậu Phù trợ 03/12/1954 03/12/2013 -
11 Martinô Trần Quốc Hậu Phù trợ 28/06/2011 19/11/2013 -
12 Phêrô Nguyễn Quang Hiến Phù trợ 04/06/1948 08/02/2020 -
13 Đaminh Phạm Khắc Hiếu Phù Trợ 22/09/1923 13/05/1976 -
14 Giuse Phan Thái Hòa Phù trợ 01/08/1993 -
15 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng Phù trợ 28/04/1972 10/10/2019 -
16 Bênêđictô Nguyễn Hưng Phù trợ 07/02/1996 13/05/2012 -
17 Giuse Nguyễn Trung Hưng Phù trợ 27/05/1967 25/01/2015 -
18 Giuse Phạm Viết Hưng Phù trợ 11/02/1993 19/09/2019 -
19 Giuse Phạm An Lập Phù trợ 15/06/1975 02/10/2019 -
20 Gioan Bt. Nguyễn Cao Lộc Phù trợ 09/06/1945 1973 -
« 1 2
Tổng cộng: 38