Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Sebastien Chánh Chánh xứ
2 M. Phaolô - Tịnh Nguyễn Đức Chánh Viện phụ 02/08/2005 - OCist
3 Đaminh Nguyễn Trung Chánh Chánh xứ 04/05/2001 04/08/2017 -
4 Antôn Phạm Văn Chất Chánh xứ
5 Giuse Nguyễn Thanh Châu Phù trợ 31/05/1966 20/02/2015 -
6 Phanxicô X. Trần Quang Châu Quản nhiệm
7 Vinhsơn Trần Ngọc Châu Chánh xứ 25/01/1999 16/09/2019 -
8 Phaolô-Bường Nguyễn Văn Châu Không xác định 13/10/2005
9 Vinc. Paul M. Nguyễn Minh Châu Phó xứ 03/04/2008 17/12/2008 - CRM
10 Giuse Nguyễn Hữu Châu Giáo sư 08/08/2007 2012 -
11 Giuse Nguyễn Tâm Chí Chánh xứ 08/09/2008 16/09/2019 -
12 Giuse Đặng Minh Chí Chánh xứ 30/05/2013 09/2019 -
13 Phanxicô X Phan Chiếm Chánh xứ 02/12/2004 09/07/2005 -
14 Augustinô Nguyễn Văn Chiến Chánh xứ 02/12/2004 03/08/2017 -
15 Giuse Tạ Minh Chiến Chánh xứ 11/04/2002 30/08/2013 -
16 Vinc. Paul M. Dương Đức Chiến Chánh xứ 08/08/2006 04/09/2018 -
17 Giuse Maria Trần Quang Chiểu Quản nhiệm
18 Giuse Nguyễn Bá Chính
19 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính Không xác định 13/03/1976 27/06/2011 - OCist
20 Vinhsơn Nguyễn Công Chính Không xác định 24/01/2006 -
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1168