Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Hà Đăng Định Tổng Thư ký Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình - HĐGMVN 08/09/2008 04/09/2018 -
2 Vinhsơn Nguyễn Trung Định Chánh xứ 08/08/2006 13/12/2008 -
3 Gioakim Nguyễn Định Chánh xứ 01/01/1949 CSsR
4 Giuse Nguyễn Ý Định Chánh xứ 22/09/1994 16/09/2019 -
5 Nguyễn Văn Định Quản nhiệm
6 Đaminh Nguyễn Hữu Độ Đặc trách
7 Vinhsơn Phạm Khắc Đoan Quản nhiệm
8 Giuse Phạm Quang Đoan Quản nhiệm
9 Giuse Nguyễn Kim Đoan Nghỉ hưu 29/04/1969 21/07/2015 -
10 Giuse Hoàng Văn Đoán Chánh xứ 11/04/2002 03/08/2017 -
11 Giuse Lại Văn Đoàn Quản nhiệm
12 Đaminh Nguyễn Trinh Đoàn Đặc trách
13 Vinhsơn Liêm Lê Ngọc Doanh Không xác định 28/06/2011 2011 -
14 Augustino Nguyễn Bích Đông Quản nhiệm
15 Phaolô Nguyễn Văn Đông Giáo sư ĐCV. Xuân Lộc 27/11/1975 2002 -
16 Gioan Bt. Nguyễn Thần Đồng Quản nhiệm
17 Giuse Trần Thiện Dụ Quản nhiệm
18 Đaminh Nguyễn Văn Đức Chánh xứ
19 Phaolô Đặng Hùng Đức Quản nhiệm
20 Christophe Nguyễn Hữu Đức Không xác định 05/06/1965 1982 -
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 58 59
Tổng cộng: 1168