Tên Linh Mục Phanxicô X. Trần Quang Châu
Mã Linh Mục 190154
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Quản nhiệm 1980 - 1981