Tên Linh Mục Antôn Phạm Văn Chất
Mã Linh Mục 190461
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Xuân Lộc Nam Hà Chánh xứ 1960 - 1971