Tên Linh Mục Antôn Nguyễn Tứ Đại
Mã Linh Mục 194502
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Tân Vinh Quản nhiệm 1960 - 1967
2 Biên Hòa Nghĩa Sơn Chánh xứ 1966 - 2001