Tên Linh Mục Giuse Đinh Đức Đạo
Mã Linh Mục 197101
Ngày chịu chức 27/03/1971
Ngày quan thầy 19/3

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giám đốc ĐCV. 2009 - 2015
2 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo 2013 - 2019
3 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Giám mục Phụ tá 05/04/2013 - 04/06/2015
4 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Giám mục Phó 04/06/2015 - 07/05/2016
5 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Giám mục Chánh tòa 07/05/2016 -
6 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Thành viên Bộ Giáo Dục Công Giáo 06/06/2019 -
7 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Thành viên HĐ. Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn 08/07/2020 -