Tên Linh Mục Tôma Trần Văn Đại
Mã Linh Mục 198801
Ngày chịu chức 01/10/1988
Ngày quan thầy 03-07

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Xuân Lộc Long Thuận Chánh xứ 1989 - 03/08/2017
2 Xuân Lộc Quảng Xuân Quản nhiệm 1989 - 1990
3 Xuân Lộc Xuân Kitô Quản nhiệm 1989 - 2004
4 Xuân Lộc Xuân Kitô Chánh xứ 03/08/2017 -