Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Trung Chánh
Mã Linh Mục 200101
Ngày chịu chức 04/05/2001
Ngày quan thầy 08-08

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Xuân Long Phụ tá 2001 - 2002
2 Long Thành Long Đức Quản nhiệm 2002 - 2004
3 Long Thành Thiên Lộc Quản nhiệm 2003 - 2010
4 Long Thành Thiên Bình Chánh xứ 04/2003 - 08/2010
5 Phương Lâm Tiên Lâm Quản nhiệm 04/2003 - 08/2010
6 Long Thành Sĩ Phước Quản nhiệm 2009 - 2013
7 Long Thành Văn Hải Chánh xứ 09/2010 - 03/08/2017
8 Biên Hòa Tân Vinh Chánh xứ 04/08/2017 -