Tên Linh Mục Phanxicô X Phan Chiếm
Mã Linh Mục 200403
Ngày chịu chức 02/12/2004
Ngày quan thầy 03-12

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Bến Gỗ Chánh xứ 09/07/2005 -