Tên Linh Mục M. Đ. Saviô Nguyễn Quang Đại
Mã Linh Mục 200407
Ngày chịu chức 12/02/2004
Ngày quan thầy 06-05

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Đan viện Xitô Phước lý Cộng đoàn -