Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Tuấn Anh
Mã Linh Mục 200501
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 08-08

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Sài Gòn Học tiếng Pháp 2005 - 2006
2 Nước ngoài Du học Pháp Tu học 2006 - 2013
3 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 2013 - 2015
4 Nước ngoài Philippines Tu học 2015 -