Tên Linh Mục M. Phaolô - Tịnh Nguyễn Đức Chánh
Mã Linh Mục 200506
Ngày chịu chức 02/08/2005
Ngày quan thầy 06-04

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Vĩnh Phước Viện phụ -