Tên Linh Mục Phaolô-Bường Nguyễn Văn Châu
Mã Linh Mục 200507
Ngày chịu chức 13/10/2005
Ngày quan thầy

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Đan viện Biển Đức Thiên Bình Không xác định 2005 - 2015