Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu Châu
Mã Linh Mục 200701
Ngày chịu chức 08/08/2007
Ngày quan thầy 19-03

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Tân Bắc Không xác định 2007 - 2009
2 Nước ngoài Philippines Tu học 2009 - 2012
3 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 2012 -