Tên Linh Mục Giuse Bùi Quang Đại
Mã Linh Mục 202026
Ngày chịu chức 16/07/2020
Ngày quan thầy 01/05

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Tân Bình Phó xứ 08/09/2020 -