Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Đức Đại
Mã Linh Mục 202028
Ngày chịu chức 16/07/2020
Ngày quan thầy 29/06

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Tân Triều Phó xứ 08/09/2020 -